افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
گرانی‌ها به پاستور و بهارستان ربط دارد نه به جورجیا و آریزونا ۲۵ آبان ۱۳۹۹
رییس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد ؛

گرانی‌ها به پاستور و بهارستان ربط دارد نه به جورجیا و آریزونا

قرار نیست رییس جمهور جدید آمریکا فشار را از سر مردم ایران بردارد، بلکه آمریکایی ها تصمیم دارند فشار حداکثری ترامپ را به فشار هوشمند علیه مردم ایران تبدیل کنند.