افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
مشکل واقعی ما با آمریکا ایدئولوژی است نه برجام و هسته ای ۲۲ بهمن ۱۴۰۰
اعلام خداحافظی سید محمد خاتمی از صحنه ی عملیاتی سیاست کشور

مشکل واقعی ما با آمریکا ایدئولوژی است نه برجام و هسته ای

حتی اگر بایدن امضا کند و تضمین بدهد که برجام لغو نخواهد شد؛ به قول آقای احمدی نژاد یک کاغذ پاره بیشتر نخواهد بود و فردا همین سنا می‌تواند همه را از بین ببرد.