افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
این انقلاب عطیه خداونداست هرچه تلاش کنیم در مقابل عظمت مردم کم است ۳۰ آذر ۱۳۹۸
خدابخش مرادی در دیداربا علی کیهانیان مطرح کرد :

این انقلاب عطیه خداونداست هرچه تلاش کنیم در مقابل عظمت مردم کم است

در این دیدار مهندس علی کیهانیان ضمن ارائه گزارشی از روند تشکیل جبهه در پایتخت و استانهای کشور از جمله استان زنجان، اعضای جبهه پیشرفت ،رفاه و عدالت استان زنجان را معرفی کرد.