افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
سفر اردوغان به ایران نقطه عطفی برای ارتقای سطح همکاری دو کشور خواهد بود ۲۸ تیر ۱۴۰۱
 رییس جمهور رئیسی ؛

سفر اردوغان به ایران نقطه عطفی برای ارتقای سطح همکاری دو کشور خواهد بود

سطح روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشوررا تا سه برابر بالاتر از میزان فعلی یعنی تا سی میلیارد دلار هدف گذاری کرده ایم.