افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
به ناوگان اروپایی در خلیج فارس نمی پیوندیم؛ فقط حاضر به تبادل اطلاعات هستیم ۰۶ مرداد ۱۳۹۸
عقب نشینی فرانسه

به ناوگان اروپایی در خلیج فارس نمی پیوندیم؛ فقط حاضر به تبادل اطلاعات هستیم

به نظر می آید که ﺗﺄمین امنیت تنگه هرمز به ﻣﺳﺄله بی نهایت پیچیده‌ای مبدل شود. آمریکا و اروپا هر یک طرحی دارند برای حفظ امنیت تنگه هرمز دارند، اما اروپائیان حاضر نیستند به آمریکائیان بپیوندند.