افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
واکنش ایران به اظهارات مداخله جویانه اروپایی‌ها ۱۸ آذر ۱۴۰۱
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی

واکنش ایران به اظهارات مداخله جویانه اروپایی‌ها

امنیت عمومی، خط قرمز است. حمله مسلحانه و تخریبگری قابل تحمل نیست، حتی برای آن دسته از رژیم‌های غربی که فرصتی یافته‌اند تا ریاکارانه برای ایران خطابه بخوانند.