افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
همه مسئولان باید اموال خارج از کشور خود را هم اعلام کنند ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
افتتاح سامانه ثبت اموال مسئولان ؛

همه مسئولان باید اموال خارج از کشور خود را هم اعلام کنند

کلیه اموال غیرمنقول، حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری‌ها، اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها و هرگونه منبع درآمدی مستمر، مواردی هستند که باید از سوی مسئولان در سامانه ثبت اموال و دارایی باید اعلام شود.