افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
بقای انقلاب محصول آزادی فکر و اندیشه است نه تعطیلی آزادی بیان!/ بنا بر اصل‏ بیست و سوم قانون اساسی تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
طرحی معارض با قانون اساسی؟

بقای انقلاب محصول آزادی فکر و اندیشه است نه تعطیلی آزادی بیان!/ بنا بر اصل‏ بیست و سوم قانون اساسی تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏

اسلام به این دلیل باقی مانده که با شجاعت و صراحت با افکار مختلف مواجه شده است.