افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
کشف تصویر پنهان شده ون گوگ در پشت یکی از نقاشی دیگر او ۲۶ تیر ۱۴۰۱

کشف تصویر پنهان شده ون گوگ در پشت یکی از نقاشی دیگر او

این اولین بار نیست که برخی از نقاشان، تصاویر خود را بر روی آثار قبلی خود می‌کشند.