افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
برای بستری بیماران کرونایی تخت خالی وجود ندارد/ ابتلای ۵۰ نفر از کادر درمان مسیح دانشوری به کرونا ۱۸ تیر ۱۳۹۹
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری عنوان کرد ؛

برای بستری بیماران کرونایی تخت خالی وجود ندارد/ ابتلای ۵۰ نفر از کادر درمان مسیح دانشوری به کرونا

خود ما هم مریض شویم هیچ تختی برای بستری شدنمان نیست چون اگر کسی بخواهد بستری شود باید یک نفر ترخیص شود و راه دیگری وجود ندارد و نیاز است تا همه‌ی مردم موارد بهداشتی را رعایت کنند.