افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
اگر امید از مردم گرفته شود کار مشکل می شود / عدم تضعیف دولت به این معنی نیست که منتقد دولت نباشیم ۰۷ بهمن ۱۴۰۱
حضرت آیت الله مکارم شیرازی

اگر امید از مردم گرفته شود کار مشکل می شود / عدم تضعیف دولت به این معنی نیست که منتقد دولت نباشیم

درست است که دشمن به شدت در حال فعالیت است اما چنان نیست که تمامی راه ها بسته باشد.