افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
ثبت نام ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در مرحله دوم سامانه یکپارچه خودرو ۲۸ تیر ۱۴۰۱

ثبت نام ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در مرحله دوم سامانه یکپارچه خودرو

این دومین مرحله ثبت نام سامانه یکپارچه تخصیص خودرو است که از طریق وزارت صمت و نظارت مستقیم، برای ثبت نام خودرو و سپس قرعه کشی آن انجام می شود.