افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
هدف دولت در ماه‌های پایانی برداشتن تحریم ها ، مهار کرونا ،  بهتر کردن معیشت مردم و اتمام طرح‌های  باقی مانده است ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
دکتر روحانی در جلسه هیئت دولت:

هدف دولت در ماه‌های پایانی برداشتن تحریم ها ، مهار کرونا ، بهتر کردن معیشت مردم و اتمام طرح‌های باقی مانده است

سعی ما این است که در ماه‌های آینده میلیون‌ها واکسن به مردم تزریق می کنیم و تا پایان تیرماه همه آن‌هایی که در گروه‌های پر خطر هستند واکسن زده می‌شوند.