افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
اصغر فرهادی برنده «جایزه بزرگ» جشنواره کن شد ۲۷ تیر ۱۴۰۰

اصغر فرهادی برنده «جایزه بزرگ» جشنواره کن شد

امیدوار هستم بتوانم ادامه دهم چون "ایمان دارم یکی از مهمترین راه‌های نجات کشورم آگاهی‌بخشی است.