افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
سامانه موشکی باور ۳۷۳ از سامانه پاتریوت آمریکا بسیار برتر است ۰۱ شهریور ۱۳۹۸
رئیس سازمان صنایع الکترونیک وزارت دفاع ؛

سامانه موشکی باور ۳۷۳ از سامانه پاتریوت آمریکا بسیار برتر است

توسعه و تحقیق ساخت موشک‌های ماهواره بر و ساخت ماهواره با ماموریت‌های مختلف از برنامه‌های ماست و در صورت نیاز، آن‌ها را پس از ساخت، آزمایش می‌کنیم و نیازی نیست حتما رسانه‌ای کنیم.