افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
هرگونه حرکت نابجا و اشتباه دشمنان با پاسخ کوبنده غیورمندان پدافند هوایی مواجه خواهد شد ۰۵ اسفند ۱۴۰۰

هرگونه حرکت نابجا و اشتباه دشمنان با پاسخ کوبنده غیورمندان پدافند هوایی مواجه خواهد شد

ما دشمنان را فراتر از مرزها کشف، رصد و شناسایی می‌کنیم و هرگونه حرکت نابجا و اشتباهی با پاسخ کوبنده غیورمندان پدافند هوایی مواجه خواهد شد.