افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
مواد اولیه دارویی برای یکسال در انبارها ذخیره شده است ۱۴ دی ۱۳۹۸
رئیس سازمان غذا و دارو

مواد اولیه دارویی برای یکسال در انبارها ذخیره شده است

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: آمریکا که بویی از انسانیت و منطق نبرده است، درحال حاضر دست به تحریم دارو زده و از ورود داروهای مختلف به کشور جلوگیری می‌کند مجامع بین‌المللی به این موضوع ورود کنند.