افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
عارف حضور مشروطش در انتخابات 1400 را اعلام کرد ۱۴ مهر ۱۳۹۹

عارف حضور مشروطش در انتخابات 1400 را اعلام کرد

می گویند بی عرضه است یا اهل انصراف و استعفا است اما رویکرد من این است که اگر فرد مناسب تر از خود پیدا کردم، کنار می روم.