افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
کنارگذاشتن نگاه‌های جناحی از الزامات حرکت کشور در مسیر پیشرفت است ۲۲ تیر ۱۴۰۰
رئیس جمهور منتخب در دیدار با آیت‌الله جوادی آملی:

کنارگذاشتن نگاه‌های جناحی از الزامات حرکت کشور در مسیر پیشرفت است

یکی از الزامات به فعلیت رساندن ظرفیت‌های کشور برای پیشرفت و آبادانی این است که نگاه‌های شخصی و جناحی را کنار گذاشته و هر کسی می‌تواند در مسیر پیشرفت و تحول کشور اثرگذار باشد، به میدان بیاید.