افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
انتخابات ترکیه به دور دوم کشیده شد ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
اردوغان اکثریت را از دست داد

انتخابات ترکیه به دور دوم کشیده شد

با افزایش تدریجی آرای قلیچدار اوغلو ن به 44.38 درصد آرا از این رو انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم کشیده شد.