افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
دکتر قالیباف رأی بالایی برای ریاست مجلس می‌آورد ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
نایب رئیس مجلس عنوان کرد ؛

دکتر قالیباف رأی بالایی برای ریاست مجلس می‌آورد

این‌ که گفته‌ می شود رئیس مجلس از خارج از مجلس انتخاب می‌شود،توهین به مجلس است.مجلس 286 نماینده دارد وهر نماینده‌ای هم رأی مستقل خود را دارد؛ مجلس مستقل است.