افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 29 September , 2022
مخالفان حزب توسعه و عدالت پیروز نتایج شمارش اولیه آرای شهرداری های آنکارا و استانبول ۱۲ فروردین ۱۳۹۸

مخالفان حزب توسعه و عدالت پیروز نتایج شمارش اولیه آرای شهرداری های آنکارا و استانبول

با شمارش نزدیک به بیست درصد از آرای انتخابات شهرداری های ترکیه حزب عدالت و توسعه با مجموع 47.8 دهم آرا توانسته است از دو رقیب سنتی خود پیشی بگیرد.