افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
سیاست زدگی شوراها از عوارض همزمانی انتخابات است ۱۰ دی ۱۳۹۹

سیاست زدگی شوراها از عوارض همزمانی انتخابات است

باید برای این مسئله چاره ای اندیشید، چرا که بخش قابل توجهی از کارآمدی یا ناکارآمدی یک نهاد، به نحوه انتخاب و تعیین آن باز می گردد و از انتخابی که طبق چارچوب های سیاسی صورت پذیرد، نمی توان چندان توقع تخصصی بودن داشت.