افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
فرایندانتخابات فدراسیون فوتبال قانونی بود ۱۳ شهریور ۱۴۰۱
رییس فراکسیون ورزش مجلس در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین :

فرایندانتخابات فدراسیون فوتبال قانونی بود

اگر موضوعی در این مورد، یا نکته‌ای در پرونده‌ آقای تاج پیدا می شد، صلاحیت وی تایید نمی شد چراکه نظام با هیچ احدی تعارف ندارد .