افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
مشارکت در انتخابات کنگره یک رکورد تاریخی داشت ۱۹ آبان ۱۴۰۱
رییس‌جمهوری آمریکا

مشارکت در انتخابات کنگره یک رکورد تاریخی داشت

هنوز تمام نتایج را نمی‌دانیم اما موج بزرگ قرمز جموریخواهان آنگونه که رسانه‌ها می‌گفتند، رخ نداد.