افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
رو نمایی از طرح عربی صهیونیستی صلح آمریکایی در خاورمیانه ؟ ۰۲ فروردین ۱۳۹۸
بعد از انتخابات نخست وزیری اسرائیل

رو نمایی از طرح عربی صهیونیستی صلح آمریکایی در خاورمیانه ؟

بزرگترین همکاری عربی صهیونیستی برای اجرای طرح بزرگ آمریکا برای ایجاد ثبات پایدار در خاورمیانه بعد از انتخابات نخست وزیر اسرائیل کلید خواهد خورد .