افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
احتمالا پنجاه درصد هیئت رئیسه مجلس برای اجلاسیه سوم تغییر می کند ۰۱ خرداد ۱۴۰۱
نایب‌رئیس‌کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس

احتمالا پنجاه درصد هیئت رئیسه مجلس برای اجلاسیه سوم تغییر می کند

شاید مهمترین دلیل، انتقاد به مدیریت مجلس از جمله مدیریت جلسه است. هیئت‌رئیسه باید بازوی رئیس مجلس باشد. هم مشاوره بدهد و هم کار را پیش ببرد.