افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
صادر شدن حکم بازداشت «عمران‌خان» ۲۱ دی ۱۴۰۱
رسانه‌های پاکستان خبر دادند:

صادر شدن حکم بازداشت «عمران‌خان»

کمیسیون ملی انتخابات پاکستان از چند ماه پیش در حال بررسی پرونده توهین عمران خان به کمیسیون انتخابات است.