افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
اگر بازداشت شدم دست به اعتراض بزنید ۲۸ اسفند ۱۴۰۱
رئیس جمهور سابق آمریکا

اگر بازداشت شدم دست به اعتراض بزنید

رئیس جمهور سابق آمریکا از حامیان خود خواست نسبت به بازداشت قریب الوقوع وی دست به اعتراض بزنند.