افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
نان و آب مردم را به سیاست‌ آمریکا ربط ندهیم/ دستگاه دیپلماسی اشتباهی که در دوران اوباما کرد را تکرار نکند ۲۸ دی ۱۳۹۹
نایب رئیس مجلس عنوان کرد :

نان و آب مردم را به سیاست‌ آمریکا ربط ندهیم/ دستگاه دیپلماسی اشتباهی که در دوران اوباما کرد را تکرار نکند

تنها راه نجات اقتصاد کشور توجه و تمرکز بر توانمندی های داخلی کشور است.