افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
ریسک پذیری و میدان‌داری حوادث بزرگ از مهمترین خصوصیات شهردار جدید کرج می باشد ۰۸ مرداد ۱۴۰۱
لیلا یادگاری ؛

ریسک پذیری و میدان‌داری حوادث بزرگ از مهمترین خصوصیات شهردار جدید کرج می باشد

با کارنامه و روحیه ای که از مهندس سریزدی سراغ داریم باید بسیار خوشبین باشیم که به مشکلات متعدد و متنوع شهر کرح یکی پس از دیگری رسیدگی شود.