افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
شورای شهر نیازمند جوانان باانگیزه و افراد باتجربه است ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
رئیس کارگروه سیاسی مجمع نیروهای انقلاب ؛

شورای شهر نیازمند جوانان باانگیزه و افراد باتجربه است

مشارکت پرشور در انتخابات در درجه اول قرار دارد که لازمه آن رقابت و در درجه دوم انتخاب صحیح است که در بحث ریاست جمهوری و شورای شهر مطرح بوده و امیدواریم مجمع نیروهای انقلاب روی یک کاندیدای اصلح توافق نمایند.