افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 31 January , 2023
اتهامات مطرح شده در  پرونده تخلفات فایل صوتی بررسی قضایی شده است ۲۴ بهمن ۱۴۰۰
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی

اتهامات مطرح شده در پرونده تخلفات فایل صوتی بررسی قضایی شده است

اینکه عده ای در داخل با هدف حمله به رئیس مجلس از این فایل صوتی استفاده می کنند، خواسته یا ناخواسته در حال تبلیغ علیه نظام بوده و پازل دشمنان علیه سپاه را تکمیل می کنند.

اگر شهید سلیمانی تبدیل به قهرمان ملی شد به این خاطر بود که در کمال تواضع خود را سرباز ملت می‌دانست ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
کاندید انتخابات 1400 عنوان کرد :

اگر شهید سلیمانی تبدیل به قهرمان ملی شد به این خاطر بود که در کمال تواضع خود را سرباز ملت می‌دانست

از اظهارات آقای ظریف در طرح دیپلماسی در مقابل میدان واقعاً تعجب کردم.