افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
موضوع پادمان، تضمین های ما و لیست قرمز از موارد اختلافی ما با آمریکاست ۱۰ تیر ۱۴۰۱
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

موضوع پادمان، تضمین های ما و لیست قرمز از موارد اختلافی ما با آمریکاست

در بحث عمل به برجام، فقط آمریکایی ها نبودند که خلف وعده می‌کردند، بلکه اروپا هم همین طور بود.