افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
باید برای انتقاد مردم گوش شنوا داشت/افزایش قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی مردم را به شدت آزار می‌دهد ۲۵ آبان ۱۴۰۱
تاکید مرجع بزرگ جهان تشیع در دیدار با معاون اول رئیس حمهور  : 

باید برای انتقاد مردم گوش شنوا داشت/افزایش قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی مردم را به شدت آزار می‌دهد

در این قضایای اخیر بخشی از مشکلات متوجه برخی تصمیم‌گیری‌های غلط است که می‌بایست برنامه‌ریزی بهتری می‌شد.