افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
برخی از نمایندگان مجلس منفعت‌طلب و فقط به دنبال کسب رأی هستند ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از عملکرد برخی از نمایندگان ؛

برخی از نمایندگان مجلس منفعت‌طلب و فقط به دنبال کسب رأی هستند

برخی از نمایندگان مجلس یک سال از دوران نمایندگی خود را نابود می‌کنند که بعداً هم نماینده شوند و به مردم خدمت کنند؟!