افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
در سال رونق تولید نه فقط در سخن بلکه در عمل باید کاری کرد که تولید روز به روز افزایش پیدا کند ۰۹ آبان ۱۳۹۸
رئیس قوه قضاییه پای درد دل کارگران ماشین سازی تبریز نشست ؛

در سال رونق تولید نه فقط در سخن بلکه در عمل باید کاری کرد که تولید روز به روز افزایش پیدا کند

کسی بدون آورده‌ای از طریق وام‌های کلان دولتی یک دفعه صاحب کارخانه‌ای می‌شود و بعد به جای افزایش تولید، توقف تولید و بیکاری کارگران را رقممی زند.