افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
آیت الله رئیسی نبایدبه اصولگرایانی که برای امتیاز دور او جمع شده‌اند میدان دهد ، همانطور که در قوه قضائیه هم میدان نداد ۲۰ تیر ۱۴۰۰
احمد توکلی :

آیت الله رئیسی نبایدبه اصولگرایانی که برای امتیاز دور او جمع شده‌اند میدان دهد ، همانطور که در قوه قضائیه هم میدان نداد

یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های دولت آقای رئیسی این است که در کشور یک اتحاد واقعی شکل بدهد و اتفاقاً من خوش‌بین هستم.