افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
پای پوزهای بانکی به برخی از شهرداری های استان تهران باز شد؟ ۱۰ تیر ۱۳۹۸
پس از ماجرای دفتر وزیر صنعت ؛

پای پوزهای بانکی به برخی از شهرداری های استان تهران باز شد؟

بعد از ماجرای جنجالی کشف پوز بانکی در دفتر وزیر نفت ، اینبار شنیده شده است در یکی از شهرهای اطراف تهران و در دفتر آقای شهردار نیز یک پز بانکی جهت انجام امور ویژه وجود دارد