افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
دو چیز کشورمان را نجات می دهد باور به سنت های الهی و مردم باوری ۳۰ فروردین ۱۴۰۱
رئیس مجلس در نشست با خیرین و مدیران مؤسسات خیریه

دو چیز کشورمان را نجات می دهد باور به سنت های الهی و مردم باوری

امام(ره) بارها فرمودند؛ کارهایی که مردم می توانند انجام دهند دولت ها در آن دخالت نکنند. ما در همه کارها دخالت می کنیم که این اشکال اساسی ما است.