افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
وضعیت تأمین نهاده‌ها اصلاً خوب نیست و ما نگران آینده صنعت مرغ داری هستیم ۰۸ تیر ۱۴۰۰
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی عنوان کرد ؛

وضعیت تأمین نهاده‌ها اصلاً خوب نیست و ما نگران آینده صنعت مرغ داری هستیم

باید فکری اساسی برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولید شود چرا که ادامه روند فعلی خطرات بسیار زیادی را متوجه تولید و در نتیجه کشور خواهد کرد.