افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
تصمیماتی که گرفته می‌شود کاملا در راستای تفکرات سرمایه‌دارانه است ۱۶ آذر ۱۴۰۰
دکتر ابراهیم رزاقی

تصمیماتی که گرفته می‌شود کاملا در راستای تفکرات سرمایه‌دارانه است

مسیری که می‌رویم و وضعیتی که در آن هستیم هیچ ربطی به قانون اساسی و انقلاب ندارد و اگر قانون اساسی به خصوص اصول دوم، سوم، اصل ۴۳ و اصل ۴۴ آن به درستی اجرا می‌شد، به اینجا نمی‌رسیدیم.