افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
نباید واردات در انحصار مسببان وضعت موجود صنعت خودروسازی کشور قرار گیرد ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی

نباید واردات در انحصار مسببان وضعت موجود صنعت خودروسازی کشور قرار گیرد

بسیاری از کشورها در سایه بازار رقابتی امروز به جایگاه رفیعی در صنعت خودروسازی رسیده و خودروهای تولیدی‌شان به کشورهای دیگر صادر نیز می‌شود.

تولیدکنندگان لوازم خانگی، همان مسیری را پیش گرفته‌اند که خودروسازان طی می کنند ۰۲ اسفند ۱۴۰۰
نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس

تولیدکنندگان لوازم خانگی، همان مسیری را پیش گرفته‌اند که خودروسازان طی می کنند

هر صنعتی زمانی می‌تواند همواره پویا و پابرجا باشد که رقابت در آن جاری باشد در صورت پیگیری این موضوع ارتقا کیفیت، نوآوری و تولیدات محصولات به روز محقق می‌شود.