افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
تئوری‌های حسن عباسی بیشتر به طنز شبیه است تا واقعیت‌های سیاسی ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
حسین کنعانی‌مقدم

تئوری‌های حسن عباسی بیشتر به طنز شبیه است تا واقعیت‌های سیاسی

مردم ممکن است این تصور در ذهن‌شان ایجاد شود که خدایی نکرده برخی کسانی که در این کشور تریبون دارند از عقل و هوش خوبی برخوردار نیستند.