افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 8 December , 2023
آیت الله رئیسی و همه اعضای دولت با جدیت و تلاش بی وقفه به دنبال تغییر شرایط به نفع مردم هستند ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
حسینی؛ معاون امور مجلس رئیس جمهور

آیت الله رئیسی و همه اعضای دولت با جدیت و تلاش بی وقفه به دنبال تغییر شرایط به نفع مردم هستند

حضور فعال و همه جانبه دولت تحول‌گرا در عرصه سیاست خارجی و تقویت روابط آسیب دیده با کشورهای دوست و همسایه آثار و تبعات اقتصادی قابل توجهی دارد که به مرور در زندگی نمایان خواهد شد.