افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
ما اکنون در حال مذاکره در جایی هستیم، که در پایان تابستان گذشته قرار داشتیم ۰۸ بهمن ۱۴۰۰
برت مک گورک

ما اکنون در حال مذاکره در جایی هستیم، که در پایان تابستان گذشته قرار داشتیم

فرصتی برای توافق وجود دارد و همچنین احتمال زیادی وجود دارد که توافقی حاصل نشود، پس برای هر دو سناریو آماده هستیم.