افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
دشمن از انسجام داخلی کشور بسیار ترس دارد / آمریکا  ایران را تهدید حکمرانی جدید می‌دانند ۱۴ دی ۱۴۰۱
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران :

دشمن از انسجام داخلی کشور بسیار ترس دارد / آمریکا ایران را تهدید حکمرانی جدید می‌دانند

دشمن سعی دارد تصویر تاریکی از ایران ارائه دهد و به همین دلیل سعی دارد اقتصاد کشور را هدف بگیرد.

آمریکا در اغتشاشات اخیر شکست خورد و نتوانست فتنه را به ابعاد اجتماعی تبدیل کند/روند انقلاب اسلامی صعودی است ۰۲ دی ۱۴۰۱
مشاور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

آمریکا در اغتشاشات اخیر شکست خورد و نتوانست فتنه را به ابعاد اجتماعی تبدیل کند/روند انقلاب اسلامی صعودی است

دادگاه دارای سه هدف مجازات جانی، ایجاد خشم و ترس برای دیگران یا بازدارندگی و ایجاد اقتدار در جامعه است که در جنگ ترکیبی اگر دادگاه زود برگزار شود براندازها را جمع می‌کند.