افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
نماینده مجلس نماینده کل کشور است اما نمی‌تواند در خصوص استان خود یک کلمه حرف بزند!؟ ۳۰ دی ۱۴۰۰
سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفساد اقتصادی مجلس شورای اسلامی

نماینده مجلس نماینده کل کشور است اما نمی‌تواند در خصوص استان خود یک کلمه حرف بزند!؟

برخی می‌گویند مجلس انقلابی انتظار مردم را برآورده نکرده است، ما می‌گوییم تشنه نمایندگی نیستیم نوکری مردم برای ما افتخار است.