افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
مسئولین باید نسبت به عمل به آنچه می‌گویند، اصرار کنند/باید خودمان را در سایه مردم و بخشی از مردم بشناسیم ۱۴ فروردین ۱۴۰۲
عضو مجلس خبرگان رهبری ؛

مسئولین باید نسبت به عمل به آنچه می‌گویند، اصرار کنند/باید خودمان را در سایه مردم و بخشی از مردم بشناسیم

اگر مردم مشاهده کردند دولت به آنچه می‌گوید، عمل می‌کند و در راستای عمل به قوانین، عمل به برنامه‌ها و عمل به آنچه به مردم وعده می‌دهد، جدی است، اعتمادشان هم جذب می‌شود.