افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
قانون جدید شورای نگهبان مشکلی برای من ایجاد نخواهد کرد/ وابسته به هیچ جریان و جناحی نیستم /من بیش از هشت سال جایگاه سرلشکری دارم /دولت سیزدهم فقیرترین دولت در تاریخ انقلاب خواهد بود ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
دکتر سعید محمد عنوان کرد ؛

قانون جدید شورای نگهبان مشکلی برای من ایجاد نخواهد کرد/ وابسته به هیچ جریان و جناحی نیستم /من بیش از هشت سال جایگاه سرلشکری دارم /دولت سیزدهم فقیرترین دولت در تاریخ انقلاب خواهد بود

آیت الله رئیسی تاکنون تصمیمی نگرفته‌اند و از رهبری هم هنوز اذن نگرفته‌اند، اگر تصمیم بگیرند آن موقع تصمیمم را اعلام خواهم کرد.